8.Gungbräda till lekplatsen vid näridrottsplatsen

Kostnadsuppskattning: 25 000–50 000 kr
En ny gungbräda ersätter något av de äldre redskapen på lekplatsen.