7. Grillplats och bänkar i ”parken” vid Lillesjön

Kostnadsuppskattning: 25 000–50 000 kr
En grusgång från vägen och en enklare grillplats med bänkar anläggs.