6. Hundrastgård på impregneringsområdet

Kostnadsuppskattning: 125 000–150 000 kr
En inhägnad hundrastgård görs längs med den nya belysningsslingan på ”impregneringsområdet”.