5. Gång- och cykelstig till badplatsen

Kostnadsuppskattning: 25 000–50 000 kr
Stigen som går över mossen längs med kraftledningen till badplatsen görs iordning med grusbeläggning så att det går att cykla där.