4. Hinderbana på badplatsen

Kostnadsuppskattning: 175 000-200 000kr


En hinderbana för barn görs på badplatsen.