3. Gungor på badplatsen

Kostnadsuppskattning: 25 000–50 000 kr
Badplatsen får en gungställning med gungor.