2. Ny grillplats på badplatsen

Kostnadsuppskattning: 25 000–50 000 kr
Grillplatsen förnyas med grill och bänkar att sitta på.