1. Omklädningsrum vid badplatsen

Kostnadsuppskattning: 100 000–125 000 kr
Ett enklare omklädningsrum med väggar byggs vid badplatsen