9. Grillplats och belysning nedanför förskolan

200 000 kr

En grillplats, sittplatser med bord anläggs på tomten nedanför förskolan. I förslaget ingår också belysning och iordningställande av markytan.

Bilden ovan visar platsen som förslaget berör.