8. Utveckling av lekplats vid Villagatan

160 000 kr


Lekplatsen förses med nya roliga redskap. Förslagsställaren tänker sig bland annat en linbana.

Bilden ovan visar platsen som förslaget berör.