6. Omklädningsrum och utegym på badplatsen

200 000 kr

Badplatsen förses med omklädningsrum och ett utegym med några redskap. Även en grillplats anläggs.

Bilden ovan visar paltsen som förslaget berör.