5. Utveckling av impregneringsområdet - Minipark för rörelse

200 000 kr

En hinderbana anläggs och ett antal utegymsredskap sätts upp för att skapa nya möjligheter till utomhusaktivitet. 

Bilden ovan visar platsen som förslaget berör.