4. Utveckling av impregneringsområdet- Cykel och frisbeegolf

150 000 kr

En BMX-bana och en bana för frisbeegolf anläggs på impregneringsområdet.

Bilden ovan visar platsen som förslaget berör.