3. Utveckling av impregneringsområdet -  Belyst promenadslinga

200 000 kr

En belyst gångslinga genom/runt impregneringsområdet anläggs och ett antal bänkar placeras ut efter sträckan.

Bilden ovan visar platsen som förslaget berör.