2. Belysning av vägen vid badplatsen

200 000 kr


Belysning sätts på Näsuddevägen vid badplatsen och en bit in på Annemovägen för att skapa ett belyst promenadstråk. Sträckan är crika 600 meter.

Bilden ovan visar platsen som förslaget berör och bilden nedan sträckningen av belysningssträckan.