1. Utveckling av lekplatsen vid näridrottsplatsen

160 000 kr

Lekplatsen förses med nya roliga redskap. Även bord och bänkar placeras i anslutning till lekplatsen.

Bilden ovan visar platsen som förslaget berör.