5. Hjärtstartare i Norra Sandsjö bygdegård

20 000 kr

En hjärtstartare köps in till Norra Sandsjö bygdegård. I förslaget ingår även en utbildning om hjärtstartaren.

Bilden ovan visar platsen som förslaget berör.