11. Cyklar för uthyrning

50 000 kr

Ett antal cyklar köps in för uthyrning i anslutning till Sandsjöfors livs. Cykeluthyrningen underlättar för besökare att ta sig runt i Sandsjöbygden under sommarhalvåret.


Bilden ovan visar platsen förslaget berör.