8. Utveckling av lekplatsen vid Futurumgatan

70 000 kr

En permanent grillplats med sittplatser anläggs på lekplatsen vid Futurumgatan. Även ett staket sätts upp utmed vägen. 

Bilden ovan visar platsen som förslaget berör.