13. Utveckling av lekplatsen vid Aspgatan

150 000 kr

Lekplatsen förses med några nya lekredskap, bord och bänkar. Förslagställaren tänker sig att en marktrampolin och snurrgunga köps in.

Bilden ovan visar platsen som förslaget berör.