8. Belysning och nytt räcke på bron på Sjöfallsvägen

100 000 kr

Bron på Sjöfallsvägen förses med nytt räcke och belysning. 

Bilden ovan visar platsen som förslaget berör.