6. Utveckling av lekplatsen

160 000 kr

Gungor, fler lekställningar, picknickbord och bänkar placeras vid lekplatsen. Förslagsställaren vill ha en mysigare lekplats som är mer anpassad för barn i alla åldrar. 

Bilden ovan visar platsen dom förslaget berör.