4. Ny parkering vid badplatsen

200 000 kr


Den större parkeringsplatsen vid badplatsen förbättras med nytt staket och underlag men parkeringen görs även större för att rymma fler bilar. 

Bilden ovan visar platsen som förlaget berör.