3. Utveckling av badplatsen

200 000 kr


Göra vid omklädningsrummet, placera en grillplats och sittbänkar. Den fysiska tillgängligheten förbättras genom att vägen ner till bryggan förbättras. 

Bilden ovan visar platsen som förslaget berör.