5. Hinderbana vid lekplatsen

200 000 kr

En hinderbana för träning och lek anläggs i anslutning till lekplatsen.

Bilden ovan visar platsen som förslaget berör.