1. Utveckling av näridrottsplatsen – belysning

200 000 kr

Belysning sätts upp vid näridrottsplatsen, både vid den asfalterade ytan och gräsytan bredvid.