5. Fixa till rondellen

150 000 kr
Rondellen i Solberga är en plats som många passerar. Förslaget innebär att området öster om rondellen, mellan Nässjövägen och Eksjövägen, snyggas till. En gräsmatta anläggs och träd planteras, vilket skapar ett trivsammare intryck.