4. Utegym

90 000 kr
Förslaget innebär att ett utegym anläggs vid lekplatsen i Solberga. Det kommer finnas ca sju stationer med fastgjutna redskap som tränar igenom hela kroppen. Utegymmet skapar möjlighet för träning på ett sätt som inte finns i Solberga idag. Genom placeringen på lekplatsen skapas även möjlighet till möten över generationsgränserna.