3. Upprustning av badplatsen

60 000 kr

Sommartid badar, solar och umgås Solbergaborna på badplatsen vid Hästsjön. Badplatsen är i behov av upprustning och förslaget innebär nya omklädningsrum stående på ett trädäck (likt de i Ormaryd), mer sand vid stranden och en ny grillplats med tillhörande bänkar och bord. Men även nya flytbryggor.