1. Upprustning av lekplatsen

130 000 kr
Lekplatsen i Solberga ligger centralt och är en viktig mötesplats. Förslaget innebär att lekplatsen rustas upp och redskapen förnyas. Genom att blanda klassiska lekredskap med mer naturinspirerad utrustning, t.ex. stockar och stenar, skapas en mötesplats som passar alla åldrar. En grillplats med tillhörande bord och bänkar anläggas också.